Общо събрание на БНАК

На 23.01.2010, 10:00 часа сутринта, ще се проведе общо събрание на БНАК при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността през 2009 г.
  2. Доклад по изпълнението на бюджета за 2009 г., одобряване на направените
    разходи през годината и освобождаване от отговорност на УС.
  3. Приемане на проектобюджет за 2010 г.
  4. Приемане на вътрешен и международен спортен календар за 2010 г.
  5. Разглеждане на предложение за промяна в устава по представителство на
    клубовете в Общото събрание и гласуване по него.

Събранието ще се проведе на следния адрес : Дом на военноинвалидите в София, ул. «Христо Белчев» № 21
(ъгъла с ул. «Солунска»).

Проекто-Календар на съзтезанията по парапланеризъм за 2009

Тук е публикуан проекто – календар за съзтезанията за 2009 година.

Окончателния календар ще бъде приет на събрание на комисията по парапланеризъм на 5ти декември в София. Очаквайте информация за мястото и часът на събранието.