Държавно първенство 2010

Приготовленията отдавна са в ход. Можете да видите поканата на следния адрес.

http://paragliding.bg/node/187

Спонсори на съзтезанието са Axis и Flymaster avionics.

Наградния фонд е 2000 евро. Доста солидно за българско съзтезание. Правилата са описани (на английски) в следния документ.

Ще се видим там.

Снимки от ден две