Събрание на БНАК – впечатления

Ще започна с това, че този пост може да съдържа известна доза субективизъм. Понеже за пръв път бях на такова събрание и имайки предвид крамолите за парите от ДАМС  в средите на парапланеристите може да взема страна. Макар, че мисля, че мнението ми е обективно, все пак е възможно да не знам някои работи и ако това е така ще помоля, който има да каже нещо …  нека да го каже.
Така …, а сега по-ред.
Точка 1 : Приемане на клубове.
Бяха приети следните клубове – Клуб по парашутизъм “Горна Оряховица” – основна дейност обучение по парашутизъм и развитие на парашутизма в областта. “Fly Academy” – Развитие на парапланеризма в Сливенско, организация на фестивали съзтезания, обучение на парапланеристи. “ПараДелта клуб” Благоевград – парапланеризъм и делтапланеризъм. “Лети Независим” – Обучение на парапланеристи, СИФ курсове, тендемни полети.
Беше дадено предложение да бъдет изключени клубове от БНАК, такива които не са си плащали известно време. Управителния съвет на БНАК беше натоварен с задачата да изготви списък с тези клубове и на следващо събрание да бъде гласувано изключването им от БНАК.
Беше направено предложение клубовете които не са си платили членския внос към датата на събранието да не могат да гласуват. Предложението беше отхвърлено, понеже в устава на БНАК пише, че клубовете могат да платят с максимум 2 месеца закъснение. Беше даден за пример клуб “Дедал” с председател Димитър Вълков. Димитър обaче цитира точката и предложението не беше прието.
Бяха гласувани предложения за промяна на начина гласуване, а именно всеки клуб да гласува с % равен на процента членска маса, която има в БНАК, или всеки клуб да се представлява от един член с право на глас на общото събрание. И двете предложения бяха отхвърлени. Понастоящем няма как да се прецени, в кой клуб, колко човека членуват, тъй като не е ясно какъв отчет се води за членската маса на БНАК.
Точка 2: Финансов Отчет
Беше показан отчет на един лист с много опростена разбивка. Едва след въпроси от делегатите беше дадена по-точна разбивка на парите от приходната и разходната част. Бяха пуснати само две копия на въпросния “документ”. Всичко останало беше на хвърчащи листчета, което според голяма част от делегатите, беше абсолютно несериозно отношение към проблема.
Сектетарката се държа изключително надменно и непрофесионално. Калчев отсъстваше, което се оказа причина за липсата на всякаква документация на БНАК, тъй като тя се намирала у тях. Моите уважения за господин Калчев, но не може организация да спира да работи заради един човек, пък бил той и нейния председател. Твърде е неприемливо да се държи документацията в дома на даден член на федерацията, поне за мен. Още повече при организацията на такъв форум тя да не може да бъде доставена на място на общото събрание.
Точка 3. Приемане на бюджет.

Първоначално голям брой клубове бяха решили да не приемат бюджета на БНАК. Поради непрозрачност и прочее. Факт е обаче, че едно такова действие от страна на общото събрание, БНАК става нелегитимна пред държавата и ще трябва да се започне една дълга процедура по регистрация на нова федерация в държавата, пред ФАИ, приемане на нов устав и прочее. От което никой няма да има полза. По тази причина беше приет бюджета за 2009 година.
Бюджета беше подписан от по-малко половината членове на управителния съвет на БНАК. По устав БНАК се управлява от 11 човека. а документа беше подписан от 5.
Започнаха спорове за разпределението на средствата за Националния Шампионат 2009. Оказа се накрая че средствата са стигнали до крайния получател. Но поради загуба на документи от страна на БНАК и неспазване на процедурата от страна на клуба се е получило последвалото объркване.
За да бъде подписа договора за следващата година беше прието да се поискат пари от ДАМС за три (по 8000 лв.) държавни първенства. Парапланеризъм Целно кацане и Крос Кънтри и парашутизъм. Други спортове не предявиха желание за организация на държавни първенства.
Точка 4: Календар

Календарът ще бъде публикуван малко по-късно и ще можете да го видите на сайта от меню “Събития”.
Заключение: Организацията има спешна нужда от нов управителен съвет, тъй като стария показва незаинтересованост към членовете си. Няма централизиран публичен регистър на членовете на БНАК. Половината клубове не са вписани в листата на ДАМС за членове на БНАК. Липса на сайт/регистър, където да са вписани всички издадени лицензи, неясна процедурa по издаването на лицензи (поне относно спорт парапланеризъм), публикуване на новини и прочее дейности от страна на БНАК. БНАК не е информирала клубовете за реда на за кандидатстване за финансиране от ДАМС (което е и част от проблемa на Враца-ХС организирал Националния шампионат 2009). Арогантно държание от страна на секретарката на БАНК. Пълен хаос в документацията на федерацията (или поне такъв беше демонстриран на последното събрание, само се разхвърляха насам натам едни малки квадратни листчета).

Leave a Reply