WeatherUnderground

На страницата с Времето вече можете да намерите линк към всички български станции в WeatherUnderground.com.

Добавен и атлас на облаците, също така и списък на повечето стартове. Възможно е да има разминаване в координатите на стартовете.

Ако забележите подобно нещо моля да изпратите инфромация за старта на c d j a m b o v @ g m a i l . c o m.

Leave a Reply