Общо събрание на БНАК

На 23.01.2010, 10:00 часа сутринта, ще се проведе общо събрание на БНАК при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2009 г.
 2. Доклад по изпълнението на бюджета за 2009 г., одобряване на направените
  разходи през годината и освобождаване от отговорност на УС.
 3. Приемане на проектобюджет за 2010 г.
 4. Приемане на вътрешен и международен спортен календар за 2010 г.
 5. Разглеждане на предложение за промяна в устава по представителство на
  клубовете в Общото събрание и гласуване по него.

Събранието ще се проведе на следния адрес : Дом на военноинвалидите в София, ул. «Христо Белчев» № 21
(ъгъла с ул. «Солунска»).

2 Replies to “Общо събрание на БНАК”

 1. Публикуваме непълния текст на молбата за промяна на дневния ред за общото събрание на БНАК (липсват полетата за дата и подпис).

  До Управителния Съвет на

  Български Национален Аеро Клуб

  Молба

  от Даниела Димитрова – член на Управителния Съвет на Клуб „Враца-ХС”,

  подкрепена от Клуб „Прелет”, Клуб „Адреналин”, Клуб „Шумен-ХС”, Клуб „Скайномад”, Клуб „Шамбала”, Клуб „Ротор”, Клуб „Парасоф”, Клуб „Дедал” и Клуб „Тангра”

  Уважаеми дами и господа членове на Управителния Съвет на БНАК,

  Моля в дневния ред на предстоящото Общо Събрание на БНАК на 23-и Януари 2010 г. да бъдат добавени, заедно с вече предложените точки, и следните:

    Прием на нови членове.
    Избор на нов Управителен Съвет.
    Обсъждане за отпускането на финансова помощ за участниците на Световното Първенство по Парапланеризъм – Мексико 2009
    Обсъждане за промяна на чл. 20 (2) от устава със следния текст: “Всяко юридическо лице, което е член на Сдружението, се представлява в Общото Събрание от един свой представител, избран нарочно за това съобразно правилата на устройствения му акт.”

 2. Warning: pack(): Type H: illegal hex digit L in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit G in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit S in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit L in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit S in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit n in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit S in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit y in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit M in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit y in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit X in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit V in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit s in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit J in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit r in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit i in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit i in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit s in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit z in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit v in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: pack(): Type H: illegal hex digit X in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 237

  Warning: mcrypt_encrypt(): Key of size 20 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /home/paragli3/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 221

  Румен Жеков пусна покана във форума на skynomad за неформална среща на клубовете преди събранието на БНАК на 23.01.2010.

  Ето и текста на поканата:

  Уважаеми колеги и приятели,

  във връзка с предстоящото общо събрание на БНАК и нуждата от предварителна дискусия, с цел постигане на единна позиция относно развитието на парапланеризма в България, има предложение за национална неформална среща на представителите на всички клубове и заинтересовани лица. Във връзка с горното ви приканваме в срок до 17.01.10г. да заявите своето участие чрез телефонно обаждане или email.

  Поради ограничения капацитет на залата и с цел по добра оперативност е желателно присъствието на неповече от 2 души от клуб.
  Срещата ще се проведе на 22.01.10г. или на 23.01.10г. /непосредствено преди общото събрание в зависимост от възможностите на участниците/ мястото на провеждане се дискутира – засега предложенията са гр. София и летище Ерден като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

  За допълнителни въпроси и заявка за участие:
  Тел. в групата 0899914810 – Румен Жеков
  Email: r_je...@yahoo.com

Leave a Reply