Отворено писмо от Николай Калчев

Колеги,

В петък, 5 декември, мнозинството от парапланеристите направи две неща, които трябваше да направи преди години — избра най-сетне комисия от петима конкретни живи хора, а не от клубове, и се произнесе да бъдат изготвени правила за обучение и сертифициране на парапланеристи. Дано избраните да са подходящи и правилата да бъдат каквито трябва – това ще се види след време.

На следващия ден тези, които в дълги години се съпротивляваха срещу самото съществуване на правила, превърнаха Общото събрание в недостойно зрелище. При това не лично, по мъжки, а чрез други хора.

Благодаря на разумното мнозинство от делегатите на Общото събрание, които не позволиха на тези 3-4 души да провалят окончателно граденото в продължение на 8 години. Имена няма да споменавам: едното лице е с номер 1002 в световната ранглиста, другото — с още по-почетен ранг – 2307, а третото всяка година по два пъти прави циркове и става за смях на всички (тая година например поиска да вземе точките от рейтинга на друг пилот)…

Както обявих още на събранието, не искам и няма да бъда втори път свидетел на подобни срамни сцени, като на 6 декември. Здравето и животът ми са мои и не мога да ги рискувам втори път.

Следващото Общо събрание ще избере нов Управителен съвет и нов председател.

До деня на това Общо събрание ще изпълнявам всички свои задължения както досега — съвестно и коректно, включително и спрямо неколцината, които не заслужават това. Бих искал обаче да обърна внимание върху няколко неща:

(1) Не познавам в детайли Закона за счетоводството и не мога да подписвам тримесечни счетоводни отчети до ДАМС, годишни данъчни декларации, нито годишни отчети до Министерство на правосъдието, ако те не са изготвени от човек, на когото имам доверие – защото документите ги изготвя счетоводител, но моят подпис стои под тях и аз нося материална и наказателна отговорност за тях. Не съм работил в продължение на десетилетия с ДАМС, не познавам отвътре дейността на агенцията и нито това е моя работа, нито мога да върша това, което вършеше досега г-жа Дунчева – поддържане на ежедневна връзка и информация и спазване на всички изисквания и срокове, изготвяне на исканите отчети, сведения и лични контакти на различни равнища в ДАМС. Субсидията от 10 000 лева, която получихме за 2008 година е 80% нейна заслуга. Съгласно изискванията на закона, БНАК трябва да определи правоспособен експерт счетоводител, който да преглежда и подписва тримесечните и годишните финансови отчети. Поинтересувайте се колко му е хонорарът, дори ако той не изготвя отчетите, а само проверява първичните документи и подготвен от друго лице отчет. И предвидете тази сума в разходната част на бюджета.

(2) На тия, които не са доволни от сътрудничеството на БНАК с федерацията на авиомоделистите, искам да напомня, че авиомоделистите внасят за лицензи в приходната част на бюджета 19.22% без за тях да се правят разходи. Тоест, ако авиомоделистите излязат от системата за лицензиране през нас, приходите от лицензи ще намалеят с този процент. За илюстрация: приходите от лицензи през 2008 г. са 6822 лева, като делът на авиомоделистите е 1312 лв. Те внасят също годишна вноска, или общо без тях приходната част в бюджета ще е с 1560 лева по-малка.

(3) На 15.12.2008 г. внесох в ДАМС проект за субсидиране на спортната дейност на БНАК през 2009 г., в който приоритетите за финансиране са подредени така, както ги поиска Комисията по парапланеризъм. Искането е за субсидия от общо 31400 лв., в това число 26 400 лв. за състезания по парапланеризъм от международния и държавния спортен календар и 5000 лв. за държавно първенство по парашутизъм. Както миналата година, така и през 2009 г. ДАМС ще определи колко и за кои състезания ще отпусне. (Предвид състоянието на българската икономика и идващата рецесия, по всяка вероятност субсидията няма да надвиши отпуснатите през 2008 г. 10 хиляди лева). Председателят на ДАМС и председателят на БНАК подписват всяка година през януари договор за тази целева субсидия, съгласно който организаторите на всяко от състезанията ще трябва да представят чрез БНАК счетоводен отчет и първични документи до стотинка за разходите, както от техни собствени средства, така и от субсидията, отпусната от ДАМС, при което сборът от собствените им средства трябва да е по-голям от отпуснатата от ДАМС сума. Аз не мога да подпиша нито да нося материална и наказателна отговорност за изпълнението през 2009 г. на договор, който ще бъде контролиран и изпълняван от следващия председател.

(4) В първите дни на новата година ще се състои заседание на УС на БНАК, на което ще бъде насрочено ново общо събрание, което да вземе решения дали да се променя уставът. То ще трябва да избере и нов Управителен съвет и нов председател на УС.

Както предупредих на 6 декември, поради изискванията на законодателството и сроковете за поместване в “Държавен вестник” на обявата за това събрание, то може да се състои най-рано в началото на месец март.

Съветвам ви да потърсите за евентуални промени в устава помощта на адвокат, за да не върне съдът тези промени поради противоречие със законодателството.

Дори и да не се реши да бъде изменян уставът, промяната в Управителния съвет и на адреса на сдружението (това е адресът на жилището ми) по закон налага:

(а) Регистриране на промяната във Фирменото отделение на Софийския градски съд;
(б) След като и когато съдът одобри промените, следват:
— нотариална заверка на специмен от подписа на новия управител на сдружението;
— пререгистриране по БУЛСТАТ на новия управител на сдружението;
— вписване на промените в Специалния регистър на Министерството на правосъдието;
(в) Промяна в банката на оторизацията на управителя да извършва разпоредителни действия по сметката на сдружението.През този период Националният аероклуб няма да може да оперира с банковата си сметка, нито да извършва официални действия с държавни и обществени институции.

За да улесня следващото ръководство и за да не страдат БНАК и тези клубове и членове, които през последните дни ми се извиниха за поведението на неколцина от 6 декември, ще направя каквото мога:

— В началото на януари ще внеса годишния счетоводен отчет в ДАМС;
— Ще представя в ДАМС за вписване в регистъра новоприетите клубове;
— Отчетите за спортната дейност през IV тримесечие иза годината вече внесох в ДАМС;
— През януари вместо през март ще изговя и подам данъчната декларация за 2008 г.
— През януари ще внеса в Министерство на правосъдието годишния отчет;
— Ще помагам със съвети на Даниел Димов по изготвянето на инструкцията, по която работи.
— На парашутистите и на пилотите на моторни въздухоплавателни средства ще помагам с каквото мога докато съм жив – винаги, когато ме потърсят. Защото го заслужават.

До определянето от БНАК на нов български представител във FAI ще продължа да изпълнявам тази функция.

В зависимост от състава на новия Управителен съвет и от политиката, която той ще следва, ще реша дали да му помагам със съвет, ако и когато го поиска. Ще преценя също дали след октомври 2009 да остана на поста вицепрезидент на FAI – при хората, с които сме работили заедно повече от 40 години.

Някои може да сметне реакцията ми за опит за изнудване. Не, не е – не поставям условия. Няма “ако” — решението ми да се оттегля от ръководството на БНАК е окончателно.

На това сдружение дадох осем години от живота си – всеки един ден! — и още много други неща, за които всички знаят. Не съжалявам нито за момент за това.

Дано тези, които ще поемат ръководството на Българския национален аероклуб, да работят успешно за благото на въздушните спортове. Благодаря на всички, които през тези години са помагали в общото дело.

Николай Калчев
София, 16.12.2008 г.

Leave a Reply