paragliding.bg

Здравейте приятели,

Много съм доволен да ви представя новия сайт на българския парапланеризъм – www.paragliding.bg. Това е мястото, където ще намерите документи, които регламентират законовите рамки на нашето хоби (или работа) в България. Там ще излизат решения, официални резултати от съзтезания, ще можете да видите кои съзтезания участват в лигата, и кои не, ще можете да видите, кои са хората направляващи и взимащи решения за развитието на спорта в България, както и да давате вашите предложения за промени, в която и да е област на нашия спорт.

Вече можете да намерите следните неща там.

http://www.paragliding.bg/documents – Тук ще можете намерите документите с които боравим към момента. Това са устава на БНАК, два превода на системата ПараПро, закон за гражданското въздухоплаване, както и устройствения правилник на ГД ГВА, и протокола от последната среща на комисията по парапланеризъм.

http://paragliding.bg/clubs/all – Тук ще намерите описания на всички клубове членуващи в БНАК, и което е по-важно, за в бъдеще това ще са организациите които ще могат да обучават нови пилоти.

http://paragliding.bg/licenses/pilots – Тук ще видите списък на пилотите, както и номерата на техните лицензи. Целта е да се направи архив. 

http://paragliding.bg/competitions/all – Тук ще намерите списък на съзтезанията, които са били организирани или предстоят за годината.

Четете и ако имате да добавите нещо ценно към нещата които сте прочели там, пишете на членовете на комисията.

Да пожелаем успех на комисията, за да можем в началото на новия сезон да имаме работещи правила.

Leave a Reply