Събрание на Комисията по Парапланеризъм към БНАК

Както обещах в предния пост – ето повече информация за това къде ще се проведе събранието и кога. А също и какъв ще е дневния ред.

Дневен ред на събранието на Комисията по Парапланеризъм към БНАК 

Максимум по трима представители от клуб. Всеки клуб има един глас. 
Дата: 5.12.2008, Час: 14:00 
Място: НСА – зала 219 (нов корпус) 

Въпроси за решаване: 
1. Комисия по парапланеризъм (максимум 30 минути) 
1.1. Какво ще представлява? 
1.2. От колко души ще се състои? 
1.3. Кои ще са членовете? 
2. Лига по парапланеризъм (максимум 20 минути) 
2.1. Кои състезания ще влизат в лигата? 
2.2. Ще има ли контрол върху параметрите за точкуване на състезанията в лигата? 
2.3. Ще има ли промяна на правилата на лигата? 
2.4. Ще има ли промяна на правилата за определяне на национален отбор? 
3. Правилник за парапланеризма. 
3.1. Да правим ли изобщо правилник? (максимум 10 минути) 
3.2. Един документ с всичко или една рамка с отделни нормативни текстове? (максимум 10 минути) 
3.3. Какво да засяга правилника освен най-основното в парапланеризма? (делтапланери?, мотопара?, лебедки?) (максимум 10 минути) 
3.4. Системата ПараПро – ще се придържаме ли стриктно към нея? Какво да изхвърлим? (максимум 10 минути) 
3.5. Електронно документиране (максимум 20 минути) 
3.5.1. Разясняване на възможностите. 
3.5.2. Решаване дали да има електронно документиране или не? 
3.5.3. Какви да са принципите на делегиране на права? 
3.6. Категории инструктори (максимум 30 минути) 
3.7. Лица проверяващи летателната годност (максимум 30 минути) 
3.7.1. Кой и как може да дава лицензи? 
3.7.2. Срокове и начини на проверяване. 
3.8. Избиране на работни групи за довършване на правилника. (максимум 15 минути) 
4. Закриване на събранието и пиене на бира. 

Leave a Reply