Отворено писмо от Николай Калчев

Колеги,

В петък, 5 декември, мнозинството от парапланеристите направи две неща, които трябваше да направи преди години — избра най-сетне комисия от петима конкретни живи хора, а не от клубове, и се произнесе да бъдат изготвени правила за обучение и сертифициране на парапланеристи. Дано избраните да са подходящи и правилата да бъдат каквито трябва – това ще се види след време.

На следващия ден тези, които в дълги години се съпротивляваха срещу самото съществуване на правила, превърнаха Общото събрание в недостойно зрелище. При това не лично, по мъжки, а чрез други хора. Continue reading “Отворено писмо от Николай Калчев”

paragliding.bg

Здравейте приятели,

Много съм доволен да ви представя новия сайт на българския парапланеризъм – www.paragliding.bg. Това е мястото, където ще намерите документи, които регламентират законовите рамки на нашето хоби (или работа) в България. Там ще излизат решения, официални резултати от съзтезания, ще можете да видите кои съзтезания участват в лигата, и кои не, ще можете да видите, кои са хората направляващи и взимащи решения за развитието на спорта в България, както и да давате вашите предложения за промени, в която и да е област на нашия спорт.

Вече можете да намерите следните неща там.

http://www.paragliding.bg/documents – Тук ще можете намерите документите с които боравим към момента. Това са устава на БНАК, два превода на системата ПараПро, закон за гражданското въздухоплаване, както и устройствения правилник на ГД ГВА, и протокола от последната среща на комисията по парапланеризъм.

http://paragliding.bg/clubs/all – Тук ще намерите описания на всички клубове членуващи в БНАК, и което е по-важно, за в бъдеще това ще са организациите които ще могат да обучават нови пилоти.

http://paragliding.bg/licenses/pilots – Тук ще видите списък на пилотите, както и номерата на техните лицензи. Целта е да се направи архив. 

http://paragliding.bg/competitions/all – Тук ще намерите списък на съзтезанията, които са били организирани или предстоят за годината.

Четете и ако имате да добавите нещо ценно към нещата които сте прочели там, пишете на членовете на комисията.

Да пожелаем успех на комисията, за да можем в началото на новия сезон да имаме работещи правила.

Събрание на Комисията по Парапланеризъм към БНАК

Както обещах в предния пост – ето повече информация за това къде ще се проведе събранието и кога. А също и какъв ще е дневния ред.

Дневен ред на събранието на Комисията по Парапланеризъм към БНАК 

Максимум по трима представители от клуб. Всеки клуб има един глас. 
Дата: 5.12.2008, Час: 14:00 
Място: НСА – зала 219 (нов корпус) 

Въпроси за решаване: 
1. Комисия по парапланеризъм (максимум 30 минути) 
1.1. Какво ще представлява? 
1.2. От колко души ще се състои? 
1.3. Кои ще са членовете? 
2. Лига по парапланеризъм (максимум 20 минути) 
2.1. Кои състезания ще влизат в лигата? 
2.2. Ще има ли контрол върху параметрите за точкуване на състезанията в лигата? 
2.3. Ще има ли промяна на правилата на лигата? 
2.4. Ще има ли промяна на правилата за определяне на национален отбор? 
3. Правилник за парапланеризма. 
3.1. Да правим ли изобщо правилник? (максимум 10 минути) 
3.2. Един документ с всичко или една рамка с отделни нормативни текстове? (максимум 10 минути) 
3.3. Какво да засяга правилника освен най-основното в парапланеризма? (делтапланери?, мотопара?, лебедки?) (максимум 10 минути) 
3.4. Системата ПараПро – ще се придържаме ли стриктно към нея? Какво да изхвърлим? (максимум 10 минути) 
3.5. Електронно документиране (максимум 20 минути) 
3.5.1. Разясняване на възможностите. 
3.5.2. Решаване дали да има електронно документиране или не? 
3.5.3. Какви да са принципите на делегиране на права? 
3.6. Категории инструктори (максимум 30 минути) 
3.7. Лица проверяващи летателната годност (максимум 30 минути) 
3.7.1. Кой и как може да дава лицензи? 
3.7.2. Срокове и начини на проверяване. 
3.8. Избиране на работни групи за довършване на правилника. (максимум 15 минути) 
4. Закриване на събранието и пиене на бира.